Stick Cricket Super League v1.1.3

Stick Cricket Super League v1.1.3

در بازی محبوب‌ترین بازی کریکت دنیا Stick Cricket Super League با سوپراستارها قرارداد ببندید. تیم خود را کاپیتانی کرده و به سوی افتخار جهانی هدایت نمایید. کنترل کامل حرفه و تیم‌تان را بر عهده بگیرید.

قبل از وارد شدن به میدان بازی شخصیت خود را بسازید و به دلخواه سفارشی نمایید. می‌توانید از میان محدوده وسیعی از مدل‌های مو و لوازم جانبی برای بازیکن خود انتخاب کنید.

از میان ۷۰ تیم انتخاب کنید. شهرهای سراسر دنیا در این بازی در رقابت می‌باشند. تیم محبوب خود را به بالا برسانید.

تیم خود را با قدرت ۵ستاره تقویت کنید. با بهترین بازیکنان دنیا قراردادهای فصلی ببندید.

زمانی که کلاه را پوشیدید، زمان بازی است. شش‌تا را بزنید و در ورزشگاه آتش‌بازی به راه بیاندازید.

آمار حرفه و فصل، پیشرفتتان را به شما نشان می‌دهند. جوایز و نشان‌ها را از آن خود نمایید. به بهترین بهترین‌ها تبدیل شوید.

Stick Cricket Super League v1.1.3

Article By :