Cross And Crush v1.0.3

Cross And Crush v1.0.3

بازی شبیه‌ساز سنجاب نفس‌گیر با بازی‌های تخریبی انتظار شما را می‌کشد! در بازی اکشن Cross And Crush شروع به نابودی نمایید. در این بازی آرکید با سنجاب دیوانه بازی کنید.

در این بازی شبیه‌ساز تخریب شما در شهر پیکسلی تنها نیستید، بلکه تیمی از حیوانات شجاع آماده‌اند تا سبد شما را بیاندازند! خود را برای یک بازی آرکید دیوانه‌وار آماده نمایید. یک سگ هاسکی شجاع به شما در تصادفات جاده‌ای و دوری کردن از تقیب و گریزهای یتی عصبانی به شما کمک می‌کند.

 

ویژگی‌ها :

در یک سبد خرید سنجابی مخرب در سرتاسر شهر پیکسلی پیشروی کنید!

پایگاه‌های مخفی دشمن را در هم بشکنید!

بازی‌های تعقیب و گریز را با پلیس صلیب آنجلس انجام دهید!

بلوک‌های خیابان شهر پیکسلی را نابود نمایید!

از هیولاهای غول‌پیکر شهر پیکسلی فرار کنید!

Cross And Crush v1.0.3

Article By :